Misne nakane

DATUM DAN SAT NAKANA
30.04.2023.  

 

 

NEDJELJA

4. USKRSNA

 

 

08,00 + MARIJA I VINKO
09,30 + ŽARKO, IVAN I MANDA MARIĆ
11,00

 

   ZA SVE ŽUPLJANE
18,30 + RUŽA DEDIĆ
01.05.2023.     

 

PONEDJELJAK

SV. JOSIP, RADNIK

 

18,30 + IVAN FRESL
02.05.2023.  

 

 

UTORAK

SV. ATANAZIJE

 

07,30    NA NAKANU
 

 

18,30

 

 

 

+ JOSIP JEZERČIĆ

+ MARIJA BORTIEK…

03.05.2023.  

 

SRIJEDA

SV. FILIP I JAKOV

 

 

07,30    NA NAKANU
18,30 + OB. BOKALOVIĆ, PEJČIĆ I KOVAČIĆ
04.05.2023.  

ČETVRTAK

SV. FLORIJAN

07,30 NA ČAST PRES. KRVI ISUSOVOJ ZA ZDRAVLJE
18,30 + BARBIĆ NIKOLA, MARINKO I ANĐA
05.05.2023.  

 

PETAK

 

 

07,30    NA NAKANU
18,30 + NADA I ANTUN MEŠTRIĆ

+ IVAN I AUGUST VULIĆ I OB…

06.05.2023.  

 

SUBOTA

 

07,30 NA NAKANU
18,30 + OB. CRNEK I JAGATIĆ, ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
    07.05.2023.  

 

 

NEDJELJA

5. USKRSNA

08,00 + MARIJA, IRENA I BRANKO ŠKVORC
09,30 + ZORA ANIĆ I MIRKO JURIĆ
  11,00

 

   ZA SVE ŽUPLJANE
18,30 + OB. ANĐELKO I ANTO OSTOJIĆ