ŽUPNI OGLASI 01.10.2023.

U srijedu 4. listopada u 19:30 imat ćemo roditeljski sastanak za prvopričesnike, a u četvrtak 5. listopada u 19:30 imat ćemo roditeljski sastanak za krizmanike. Sastanci će se održati u crkvi.

U subotu od 10 do 12 sati članovi župnog karitasa primat će hranu za potrebne u našoj župi.

Stigao je novi broj Glasa koncila.

 

01.10.2023. NEDJELJA
26. KROZ GODINU
08:00 + JOSIP SALOPEK, ŽARKO, ZORA, MILE I MILKA RENDULIĆ
09:30 + ANTONIJA KAPETAN
11:00 ZA SVE ŽUPLJANE
18:30 + OB. CRNEK I JAGATIĆ, ZA DUŠE U ČISTILIŠTU I U ZAHVALU
02.10.2023. PONEDJELJAK 18:30 + IVAN MILOVAC I OB. MILOVAC I KEK
03.10.2023. UTORAK 7:30 + ANTE BLAŽEVIĆ
18:30 + MARTIN MARKOVIĆ
+ ANĐA ČOLIĆ
+ BORISLAV BLAŽEVIĆ
+ IVAN FRESL
+ BRKANOVIĆ MIJO I ZLATKO
04.10.2023. SRIJEDA
Litanije sv. Josipa
Sv. Franjo Asiški
7:30 + NEVENKA I ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
18:30 NA NAKANU ZA STJEPANA
05.10.2023. ČETVRTAK 7:30 + OB. ČULO
18:30 + FRANJO I SLAVA DRAČAR, IVICA RABADŽIJA
06.10.2023. PETAK 07:30 NA NAKANU
18:30 + STOJAN, STANA, ILIJA I RUŽA KRMEK
+ OB. MILOŠ I ZORIĆ, + LJUBICA MLOŠ U ZAHVALU ZA OZDRAVLJENJE
07.10.2023. SUBOTA
BDM od Krunice
07:30
18:30
NA NAKANU ,+ JOSIP HORVAT
08.10.2023. NEDJELJA
27. KROZ GODINU
08:00

09:30

U ZAHVALU
+ ILIJA I MARA GRGIĆ
11:00 ZA SVE ŽUPLJANE
18:30 + ZDRAVKO CVETKO