vlč. Andrija Vrane, supsidijar

Rodom iz Rečice kraj Karlovca i rođen 14.srpnja 1944 godine. Poznat po svome djelovanju u Kursilju. Svjedoči da ga u sami Kursiljo privukla prisutnost Duha Svetoga, ta karizma, dar Duha Svetoga koji omogućuje Božju blizinu.

U Kursilju doživljava stvarnu Kristovu prisutnost, a isto tako sudjelovao je i u brojnim emisijama (Vidljivi tragovi, Laudato) gdje je posvjedočio o svom životu.

2020. godine proslavlja 50. godina svećeništva. vlč. Andrije Vrane: “Učio sam ljubiti od najmanjih!”