vlč. Mato Matić

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

Rođen je 25. svibnja 1950. godine u Letnici na Kosovu. Za svećenika je zaređen 27. srpnja 1976. godine. U Župi Vrapče boravio je već kao sjemeništarac i bogoslov i marljivo sudjelovao u različitim crkvenim aktivnostima. Posjedovao je poseban dar za uspješan rad s djecom i mladeži. Od 1980. do 1998. godine bio je župnik u Župi Sv. Barbare u Vrapču. Kao župnik najvažnijim je držao rad s djecom i mladeži, pa je tako odgojio naraštaje mladih. U Vrapču je obnovio župnu crkvu Svete Barbare u dogovoru s Konzervatorskim zavodom iz Zagreba. Za vrijeme Domovinskoga rata (1991–1995) bio je svojim vjernicima potpora u moralnom i materijalnom pogledu. U župi je uspješno organizirao karitativni rad. Puno je učinio za Hrvate koji su se zbog ratnih zbivanja doselili u Hrvatsku. Uza sve poslove Mato Matić nije zanemario pastoralni rad u župi. Zbog narušena zdravlja morao je 6. lipnja 1998. godine napustiti službu vrapčanskog župnika, koju je ponovno preuzeo u kolovozu 2001.

Župu BDM Žalosne – Špansko preuzima 2012. i upravlja njome do današnjeg dana.